2.0 PENGENALAN   Pada awalnya, idea-idea ahli psikologi memikirkan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh naluri. Setelah timbul kesedaran bahawa otak manusia adalah berfungsi untuk melahirkan tingkah laku, maka lahirlah teori-teori yang mengkaji bagaimana minda manusia memainkan peranannya. Berikut dengan itu kajian mengenai sikap dan tingkah laku manusia dijalankan.  Pendekatan kognitif menekankan pada proses mental dalaman. …
          Menurut Piaget, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan. Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Piaget mengenalpasti empat faktor yang saling berkait yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu. Antaranya ialah kematangan biologi dan proses pemikiran yang …
1.0       PENGENALAN:- Latar belakang Program PERMATA             Kajian menunjukkan yang perkembangan otak manusia berlaku paling cepat semasa awal tahun pertama hingga tahun ke lima dalam kehidupan mereka.             Atas dasar ini, keistimewaan Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak PERMATA ialah menekankan program pembelajaran yang holistik dan berbeza dari corak pembelajaran sedia ada. Diadaptasi dari konsep …
DEFINISI LARAS BAHASA. q  Gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. q  Gaya merujuk kepada pelisanan dan penulisan. q  Penggunaan merujuk kepada penutur, pendengar,situasi,topik dan tujuan perbincangan.   CIRI-CIRI LARAS BAHASA SAINS q  Gaya bahasa yang digunakan khusus untuk pembinaan dan penyambung ilmu dan teknologi. q  Penggunaan istilah atau kata dalam laras ini tidak mempunyai ketaksaan yang …
HURAIKAN PEMBAKUAN BAHASA MELAYU Bahasa melayu baku ialah bahasa melayu yang benar dari segi sebutan, ejaan dan tatabahasanya.    SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU  1.     Sebutan berdasarkan ejaan  -Satu huruf,satu bunyi.  -perkataan ‘MENGGUNAKAN’ (sebutan dibaca satu persatu)    2.     Sebutan perlu diucap secara konsisten  -Sebutan ‘A’ di hujung perkataan suku kata terbuka sering diucapkan ‘E’  -ejaan …
TOPIK 3:  BINAAN KATA BAHASA MELAYU 1:  STRUKTUR DAN BENTUK KATA.  1. BENTUK KATA TUNGGAL:  a)     Kata tunggal satu suku kata  Ø  Kebanyakan perkataan ini adalah kata pinjaman daripada bahasa- bahasa asing, bahasa arab, bahasa inggeris, dan bahasa jawa.    NO  POLA  CONTOH BERDASARKAN ARTIKEL  1  Konsonan dan vokal  ya, mu, da, sa, ke 2  …
PAGE TOP