PENGAJARAN MIKRO MINGGU ORIENTASI

Last updated : October 28, 2013
Minggu 

Hari 

Tarikh 

1 

Ahad 

3.1.2010 


Tema   :           MINGGU ORIENTASI
 

MASA 

TUNJANG 

STANDARD 

PEMBELAJARAN 

AKTIVITI 

BAHAN / 

CATATAN 

10 Minit 

Rutin 

Tatacara masuk kelas 

1. Ucapan salam 

2. Kalendar dan 

    kedatangan 

3. Doa, lafaz 

    syahadah  dan   

    bacaan surah  

20 Minit 

PERBUALAN PAGI 

Sesi Perkenalan 

1. Membaling boneka kepada kawan. 

2. Menyebut ‘hai’ dan memperkenalkan nama. 

– Boneka 

20 Minit 

LST (Matematik) 

ST 6.2 Membandingkan kuantiti objek
6.2.1 Membandingkan 2 kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. 

1. Murid mengambil gula-gula yang diserakkan. 

2. Murid membanding gula-gula yang dikumpul.
– Gula-gula 

30 Minit 

KOMUNIKASI (BM) 

BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian 

1.1.6 Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. 

1. Murid mendengar ucapan ‘Selamat Pagi’, ’Selamat Petang’ dan ‘Selamat Pulang’. 

30 Minit 

PENDIDIKAN ISLAM 

Kelas diambil alih oleh Ustazah 

30 Minit 

KUDAPAN 

90 Minit 

Modul Bertema Bahasa Inggeris 

KOMUNIKASI (English) 

BI 1.2 Listen to and understand meaning of simple words 

1.2.1 Listen to and repeat simple greetings. E.g : good morning. 

1. Sing a simple song. ‘Good morning, teacher.’ 

FIZIKAL & ESTETIKA 

PFK 1.1 Melakukan kemahiran motor halus 

1.1.1 Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. 

1. Mengoyak kertas warna dan menampal pada lakaran gambar. 

– Kertas warna 

– Gam 

– Lakaran gambar 

10 minit 

Aktiviti Penamat 

Tatacara keluar kelas 

1. Refleksi 

2. Mengemas kelas 

3. Bacaan surah dan doa 

4. Pesanan dan bersalaman 

Minggu 

Hari 

Tarikh 

1 

Isnin 

4.1.2009 


Tema   :           MINGGU ORIENTASI
 

MASA 

TUNJANG 

STANDARD 

PEMBELAJARAN 

AKTIVITI 

BAHAN / 

CATATAN 

10 Minit 

Rutin 

Tatacara masuk kelas 

1. Ucapan salam 

2. Kalendar dan 

    kedatangan 

3. Doa, lafaz 

    syahadah  dan   

    bacaan surah  

20 Minit 

PERBUALAN PAGI 

Sesi Perkenalan 

1. Membaling boneka kepada kawan. 

2. Menyebut ‘hai’ dan memperkenalkan nama. 

– Boneka 

20 Minit 

FIZIKAL & ESTETIKA 

PFK 2.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor
2.1.2 Berjalan ke hadapan, ke sisi kiri dan kanan.
1. Murid berjalan lurus ke hadapan. 

2. Bergerak ke kiri dan kanan. 

30 Minit 

KOMUNIKASI (BM) 

BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian 

1.1.3 Mendengar sebutan nama dan mengenalpasti objek di dalam dan luar bilik darjah. 

1. Melihat persekitaran dalam dan luar kelas prasekolah
30 Minit 

PENDIDIKAN ISLAM 

Kelas diambil alih oleh Ustazah 

30 Minit 

KUDAPAN 

90 Minit 

Modul Bertema Bahasa Inggeris 

KEMANUSIAAN 

KM 1.1 Mengetahui tentang latar belakang diri sendiri 

1.1.1 Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan. 

1. Student tell their name, age and sex. 

LST (Matematik) 

ST 7.1 Memahami nombor 1-10 

7.1.1 Menyebut nama nombor 1 hingga 10. 

1. Student count 1 until 10. 

10 minit 

Aktiviti Penamat 

Tatacara keluar kelas 

1. Refleksi 

2. Mengemas kelas 

3. Bacaan surah dan doa 

4. Pesanan dan bersalaman 

Minggu 

Hari 

Tarikh 

1 

Selasa 

5.1.2009 


Tema   :           MINGGU ORIENTASI
 

MASA 

TUNJANG 

STANDARD 

PEMBELAJARAN 

AKTIVITI 

BAHAN / 

CATATAN 

10 Minit 

Rutin 

Tatacara masuk kelas 

1. Ucapan salam 

2. Kalendar dan 

    kedatangan 

3. Doa, lafaz 

    syahadah  dan   

    bacaan surah  

20 Minit 

CIRCLE TIME 

1. Student throw puppet across a friend and say hello.
– Puppet 

20 Minit 

FIZIKAL & ESTETIKA 

PFK 2.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor
2.1.3 Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.
1. Student will balance their body on a rope on the the floor.
– Rope 

30 Minit 

KOMUNIKASI (English) 

BI 1.2 Listen to and understand meaning of simple words 

1.2.3 Listen to and identify objects in the classroom. 

1. Student will listen to the name of the objects in the classroom. 

2. Student will identify the objects. 

– Table 

– Chair 

– Book 

– Paper 

– Ruler 

30 Minit 

PENDIDIKAN ISLAM 

Kelas diambil alih oleh Ustazah 

30 Minit 

KUDAPAN 

90 Minit 

Modul Bertema Bahasa Inggeris 

KETRAMPILAN (PSE) 

PSE 1.1 Mengenali emosi sendiri 

1.1.2 Mengenalpasti jenis emosi gembira, sedih, takut, marah. 

1. Children will identify the type of emotions using picture. 

– Picture cards 

LST (Matematik) 

ST 7.1 Memahami nombor 1-10 

7.1.3 Membilang objek 1-10. 

1. Student will count the objects given. 

– Lego 

– Marbles 

10 minit 

Aktiviti Penamat 

Tatacara keluar kelas 

1. Refleksi 

2. Mengemas kelas 

3. Bacaan surah dan doa 

4. Pesanan dan bersalaman 

Minggu 

Hari 

Tarikh 

1 

Rabu 

6.1.2009 


Tema   :           MINGGU ORIENTASI
 

MASA 

TUNJANG 

STANDARD 

PEMBELAJARAN 

AKTIVITI 

BAHAN / 

CATATAN 

10 Minit 

Rutin 

Tatacara masuk kelas 

1. Ucapan salam 

2. Kalendar dan 

    kedatangan 

3. Doa, lafaz 

    syahadah  dan   

    bacaan surah  

20 Minit 

CIRCLE TIME 

1. Student throw puppet across a friend and say hello.
– Puppet 

20 Minit 

FIZIKAL & ESTETIKA 

PFK 2.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor
2.1.10 Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah.
1. Student will balance their body on a long stool.
– Stool 

60 Minit 

KOMUNIKASI (English) 

BI 1.2 Listen to and understand meaning of simple words 

1.2.4 Name common objects in the classroom. 

1. Student will name the objects found in the classroom. 

– Table 

– Chair 

– Book 

– Paper 

– Ruler 

30 Minit 

KUDAPAN 

30 Minit 

PENDIDIKAN ISLAM 

Kelas diambil alih oleh Ustazah 

60 Minit 

Modul Bertema Bahasa Inggeris 

FIZIKAL & ESTETIKA 

KTI 1.2 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya 

1.2.4 Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. 

1. Student will colour their hand and make a pattern out of it. 

– Water colour 

– Brush 

– Drawing paper 

10 minit 

Aktiviti Penamat 

Tatacara keluar kelas 

1. Refleksi 

2. Mengemas kelas 

3. Bacaan surah dan doa 

4. Pesanan dan bersalaman 

Minggu 

Hari 

Tarikh 

1 

Khamis 

7.1.2009 


Tema   :           MINGGU ORIENTASI
 

MASA 

TUNJANG 

STANDARD 

PEMBELAJARAN 

AKTIVITI 

BAHAN / 

CATATAN 

10 Minit 

Rutin 

Tatacara masuk kelas 

1. Ucapan salam 

2. Kalendar dan 

    kedatangan 

3. Doa, lafaz 

    syahadah  dan   

    bacaan surah  

20 Minit 

PERBUALAN PAGI 

1. Membaling boneka kepada kawan. 

2. Menyebut nombor dan kawan mengulang nombor tersebut. 

20 Minit 

FIZIKAL & ESTETIKA 

PFK 2.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor
2.1.11 Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.
1. Murid membentuk 2 pasukan 

2. Murid berjalan dengan pundi kacang di atas kepala.
– Pundi kacang 

20 Minit 

LST (Matematik) 

ST 6.1 Memadankan objek 1:1 

6.1.1 Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut dan sarung tangan. 

1. Murid mencari gambar pasangan objek yang diberikan. 

– Kad Gambar 

40 Minit 

Modul Bertema BahasaMalaysia 

LST (Sains) 

ST 2.1 Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran 

2.1.1 Memerhati dan mengenal warna di persekitaran. 

1. Murid memerhatikan dan menyatakan warna kerusi, meja, bunga, buku dan objek lain. 

– Kerusi 

– Meja 

– Bunga 

– Buku 

30 Minit 

KUDAPAN 

30 Minit 

KOMUNIKASI (BM) 

BM 3.1 Mengenal bentuk huruf a-z 

3.1.1 Menyebut huruf mengikut urutan. 

1. Murid menyanyikan lagu ABC…. 

2. Murid menyebut ABC mengikut urutan. 

– CD 

60 Minit 

Modul Bertema BahasaMalaysia 

FIZIKAL & ESTETIKA 

KTI 2.4 Menunjukkan apresiasi muzik 

2.4.2 Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan. 

1. Membuat pergerakan kaki menggunakan rentak zapin. 

– CD lagu zapin 

10 Minit 

Aktiviti Penamat 

Tatacara keluar kelas 

1. Refleksi 

2. Mengemas kelas 

3. Bacaan surah dan doa 

4. Pesanan dan bersalaman 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

TrackBack URL

http://cikamal.com/pengajaran-mikro-minggu-orientasi.html/trackback

PAGE TOP